ต้นแบบการศึกษาที่ดีต้องฟินแลนด์

จากผลการสำรวจพบว่าฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก อะไรทำให้ฟินแลนด์มีระบบการศึกษาดี? อาจเพราะฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยมาก ทั้งยังมีการพัฒนาระบบการศึกษากันอย่างจริงจัง จึงทำให้พวกเขามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกก็เป็นได้ ซึ่งระบบการศึกษาของฟินแลนด์นั้น ถูกออกแบบมาให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมากกว่าการแข่งขัน

โดยช่วงวัยอนุบาลจะเน้นให้เด็กได้ใช้เวลากับครอบครัว และการเล่น บางบ้านถ้าอยากจะมีสนามเด็กเล่นเป็นของตัวเองก็ย่อมทำได้ เพียงแค่แจ้งไปทางรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลจะเข้ามาตรวจสอบด้วยว่าทางบ้านได้นำเงินมาดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กจริงๆหรือไม่ เรียกได้ว่ารัฐบาลเปย์สุดขีดเลยทีเดียว

นอกจากนี้ระบบการศึกษาในฟินแลนด์ยังกำหนดให้เด็กๆเรียนวันละ 5 ชั่วโมงเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลากับสิ่งที่สนใจ ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมที่ชอบ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ความพิเศษของฟินแลนด์อีกข้อ คือ ไม่มีการสอบกลาง ไม่มีการจัดอันดับสูงต่ำของเด็ก เพราะพวกเขาเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน แต่ถ้าถามว่ามีการประเมินหรือไม่ ตอบได้เลยว่ามีแต่จะเป็นครูของเด็กๆทำหน้าที่ประเมินเด็กแต่ละคนด้วยตัวเอง

ทุกคนอาจสงสัย เด็กตั้งเยอะครูจะประเมินนักเรียนอย่างไร? ในที่นี้ฟินแลนด์จัดให้ห้องเรียนห้องหนึ่งมีเด็กประมาณ 12-20 คนต่อครูหนึ่งคนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแล และเกิดความใกล้ชิดผ่อนคลายระหว่างเด็กและครู ให้พวกเขาพูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดนั่นเอง นี่จะทำให้ครูเข้าใจและมองเห็นศักยภาพของเด็กๆได้ดี รวมไปถึงปัญหาที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือคิดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะขึ้นมา

ฟินแลนด์เชื่อว่าเด็กนักเรียนมีความแตกต่างกันและเก่งกันคนละด้าน พวกเขาจึงบอกว่าข้อสอบชุดเดียวไม่สามารถวัดความเก่งของเด็กๆได้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความสามารถ ดังนั้น ระบบการศึกษาของฟินแลนด์จึงไม่มีการสอบกลาง ไม่มีการจัดอันดับ เพราะพวกเขาไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเก่ง รู้แค่ว่าตัวเองมีความเก่งและมีความสามารถไม่แพ้ใคร นี่ต่างหากเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับพวกเขา

ฟังดูอาจเพ้อฝันเกินจริง แต่ระบบการศึกษาของฟินแลนด์มีมาตรฐานเดียวกันแบบนี้ทั่วทั้งประเทศ และเป็นโรงเรียนจากรัฐทั้งสิ้น ทำให้พ่อแม่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเลือกโรงเรียนที่ไหนให้ลูกเพราะโรงเรียนทุกที่ในประเทศมีมาตรฐานเดียวกันหมด ซึ่งการมีระบบการศึกษาเช่นนี้ช่วยพัฒนาเด็กๆจนกลายเป็นระบบการศึกษาที่ดีสุดในโลกนั่นเอง