เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

การใช้เครื่องมือในด้านอุตุนิยมวิทยามากกว่าการพยากรณ์อากาศ

อากาศ คือปัจจัยที่ยากต่อการคาดเดา มีความแปรปรวนสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อากาศมีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่มากมายหลายอย่าง การคำนวณและเพื่อพยากรณ์สภาพอากาศจึงเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องใช้เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจจากหลายด้านประกอบกัน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศอาจเรียกเป็น เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องมืออุตุนิยมวิทยานั้นสามารถต่อยอดได้มากกว่าการพยากรณ์อากาศ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยานั้น หลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อพยากรณ์สภาพอากาศในแต่ละวัน แต่อันที่จริงแล้วเครื่องมืออุตุนิยมวิทยามีความสามารถที่หลากหลายและใช้งานเพื่อหลายปัจจัยมากกว่าเพียงการพยากรณ์สภาพอากาศ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาคือคำที่ใช้เรียกเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ออกแบบและประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใช้เพื่อตรวจสอบปัจจัยที่อาจส่งผลต่อสภาพ แล้วนำค่าที่ได้มาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของอากาศ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่รู้จักกันดีมีอยู่หลายเครื่องมือ เช่น บาโรมิเตอร์ บาโรมิเตอร์คือเครื่องมือวัดความกดอากาศ มีอยู่หลายประเภททั้ง บาโรมิเตอร์แบบปรอทที่ใช้อยู่ทั่วไป บาโรมิเตอร์แบบคิวเป็นบาโรมิเตอร์แบบกะปุกปรอทสามารถใช้ได้บนบกหรือในทะเล เพราะความกดอากาศคือปัจจัยหนึ่งที่นำมาวิเคราะเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศหรือเป็นค่าที่บ่งบอกสภาพอากาศ ณ ขณะนั้นได้ บาโรมิเตอร์จึงยังสามารถนำไปช่วยวิเคราะห์ในสายงานผลิตที่ต้องควบคุมความกดอากาศได้ด้วย นอกจากบาโรมิเตอร์ยังมีเธอร์โมมิเตอร์ที่นิยมใช้เพื่อวัดอุณหภูมิโดยเฉพาะอุณหภูมิที่สูงที่สุดในแต่ละวัน การใช้เธอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิจะสามารถสังเกตและวิเคราะห์อากาศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ และยังช่วยบ่งบอกอุณหภูมิเพื่อป้องกันไม่ให้สูงหรือต่ำเกินไปในงานอื่นๆ ที่มีอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญได้อีก  จึงจะเห็นได้ว่า เครื่องมืออุตุนิยมวิทยานั้น มีอยู่หลากหลายชนิดซึ่งสามารถใช้งานเพื่อการเก็บผลปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมาวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศได้ แต่เครื่องมืออุตุนิยมวิทยายังสามารถใช้งานในสายงานอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึงหลักการและปัจจัยที่ต้องการก่อนจะเลือกใช้เครื่องมือเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาคือตัวช่วยที่แม่นยำในการพิจารณาปัจจัยในการพยากรณ์สภาพอากาศและยังต่อยอดการใช้งานได้อย่างกว้างขวางหากศึกษาการใช้งานและวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์

ร้านของเล่นเด็ก BBTOY

ข้อดีของการให้ลูกได้เล่นคนเดียว

การเล่นของเด็ก ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการสร้างการเรียนรู้ได้เช่นกัน ไม่ใช่จะมีอยู่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียว และการเล่นของเล่นจาก ร้านของเล่นเด็ก BBTOY ก็เป็นตัวช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้เช่นกัน ซึ่งการเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็ก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาที่ตรงจุด และมีพัฒนาการที่รวดเร็ว  สำหรับการเล่นของเล่นของเด็ก ก็จะมีอยู่สองแบบก็คือ การให้เด็กเล่นคนเดียว กับการให้เด็กเล่นกับเพื่อน หรือว่าเล่นกับพ่อแม่ ในที่นี่เราจะมาดูว่าการให้เด็กเล่นของเล่นคนเดียวนั้นมีประโยชน์อย่างไร ต่างจากการเล่นของเล่นหลายคนยังไงบ้าง เผื่อพ่อแม่ท่านใดอยากจะเอาไปใช้ลองใช้กับลูกของตัวเอง  ข้อดีของการปล่อยให้ลูกได้เล่นของเล่นคนเดียว  1.เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มที่  การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้คนเดียว ก็เหมือนกับการเดปิดโอกาสให้เด็กได้เอาตัวรอดเอาเอง เพราะฉะนั้นการปล่อยให้เด็กได้เล่นของเล่นคนเดียว ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองเช่นกัน ในการแก้ปัญหาจากของเล่นด้วยตัวเอง จะทำให้สมองของเด็กได้มองหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ และประสบการณ์ในด้านนี้เองที่จะช่วยให้เด็กเอาตัวรอดได้เมื่อโตขึ้น  2.มีอิสระได้อย่างเต็มที่  เมื่อปล่อยให้เด็กได้มีอิสระเต็มที่ในการคิด การหาคำตอบ ก็จะช่วยให้เด็กมีจินตนาการเกี่ยวกับการคิดต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากไม่มีใครมาบังคับว่าต้องเล่นอย่างไร ฉะนั้นหากพ่อแม่ต้องการอยากจะให้ลูกได้เล่นของเล่นด้วยตัวเอง ของเล่นที่ควรเลือกควรจะเป็นของเล่นจาก ร้านของเล่นเด็ก BBTOY ที่สามารถเล่นได้หลากหลาย หรือเป็นแบบปลายเปิด จะเหมาะกับการให้เด็กเล่นเองมากที่สุด  3.เด็กมีพื้นที่ส่วนตัว  ปัญหาที่พบบ่อยสำหรับเด็กบางคนก็คือ ไม่กล้าจะแสดงออกเมื่ออยู่ต่อหน้าคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือว่าต่อหน้าเพื่อน แต่พออยู่คนเดียวกับสามารถทำอะไรได้หลายอย่างที่ไม่น่าเชื่อ ดังนั้นเมื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้อยู่คนเดียว ก็จะเป็นการเปิดให้เด็กได้มีความคิดที่กว้างคิดด้วย ให้เด็กได้คิดอะไรได้ตามใจชอบ โดยที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีแรงกดดันจากคนอื่น  4.มีสมาธิมากขึ้น  เด็กบางคนเมื่ออยู่คนเดียว เขาสามารถคิดอะไรได้หลายอย่าง คือมีสมาธิกับตัวเองมากว่าเดิม อย่างเช่นเด็กที่ชื่นชอบการวาดรูป เมื่ออยู่คนเดียว เขาสามารถทำผลงานออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งก็เป็นผลมากจากสมาธิกับตัวเด็กนั่นเอง  แนะนำเพิ่มเติม  หากพ่อแม่ท่านใดที่ต้องการอยากจะให้ลูกได้เล่นของเล่นคนเดียว…

เลิกเถอะถ้าอยากปลอดภัย “ขับรถไหล่ทาง” พฤติกรรมการขับรถที่ควรเลี่ยง

การขับขี่ยวดยานพาหนะให้ปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะทำและปฏิบัติได้ แต่ก็มีหลายคนอาจหลงผิดหรือหลงลืมไป จนละเลยที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎจราจรที่เหมาะที่ควร คิดว่าตนเองซื้อประกันรถไว้แล้ว บางคนทำชั้น 1 เลยด้วย หากมีเหตุอะไรก็เคลมได้ แต่ความคิดแบบนี้ไม่ถูกต้องเลย พฤติกรรมหนึ่งที่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัว หรืออาจจะรู้ตัวเวลาขับรถยนต์ก็คือ การขับรถบนไหล่ทาง ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลย มาดูผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมนี้กันดีกว่า รู้เอาไว้ ขับรถไหล่ทาง ผิดกฎหมายชัดเจน จงอย่าเข้าใจผิดคิดว่าถนนเป็นทางสาธารณะที่ใครจะใช้หรือขับขี่แบบไหนก็ได้ เพราะการขับขี่รถยนต์บนท้องถนนก็จะถูกกำกับเอาไว้ด้วยกฎหมายจราจร ซึ่งการขับรถบริเวณไหล่ทางนั้นก็ถือว่าผิดพ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 103 อย่างชัดเจน ที่มีการระบุไว้ว่า บริเวณไหล่ทางไม่ได้ถือว่าเป็นพื้นที่ช่องทางเดินรถ บริเวณไหล่ทางถือเป็นช่องทางพิเศษ จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถที่ต้องสัญจรในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเท่านั้น เช่น ใช้เฉพาะกรณีรถพยาบาลหรือรถดับเพลิง หากเป็นรถทั่วไปจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะกรณีที่รถเสียเท่านั้น ดังนั้น ถ้าคุณขับขี่รถยนต์ส่วนตัวที่ไหล่ทาง โดยไม่มีเหตุอันควร ก็เป็นการทำผิดกฎหมายจราจรอย่างแน่นอนแบบไม่มีข้อโต้แย้ง สำหรับกรณีไหล่ทางของทางด่วนพิเศษ อย่างที่ทราบกันดีว่าการจราจรของกรุงเทพมหานครยามชั่วโมงเร่งด่วนจะสาหัสขนาดไหน แม้กระทั่งบนทางด่วนพิเศษก็จะมีการจราจรหนาแน่นเช่นกัน ทำให้บางครั้งทางด่วนพิเศษจำเป็นต้องมีการเปิดช่องทางพิเศษ ซึ่งก็คือการใช้ไหล่ทางเป็นทางพิเศษ กรณีแบบนี้ถือว่าเป็นกรณีเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถขับขี่บนไหล่ทางได้ แต่สิ่งที่คุณจะต้องระลึกอยู่เสมอก็คือ แม้จะเป็นไหล่ทางที่สามารถใช้ได้แบบไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ต้องขับขี่อย่างระวัง อย่าใช้ความเร็วตามใจเรา อย่าถือวิสาสะเปิดช่องทางพิเศษเอง บางคนขึ้นไปบนทางด่วนเห็นรถติดก็เลยใช้วิธีเปิดช่องทางเอง โดยเปลี่ยนไปขับบนไหล่ทาง ซึ่งการทำเช่นนี้ถือว่าผิดกฎหมายจราจรและเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้วย อันตรายที่คุณอาจมองข้ามไปเมื่อขับบนทางที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าทางด่วนจะมีการเปิดไหล่ทางให้ใช้เป็นกรณีพิเศษในบางครั้ง แต่ผู้ขับขี่ก็จะต้องขับขี่อย่างมีสติและมีวินัยเช่นเดิม เพราะความอันตรายของการขับรถบนช่องทางพิเศษแบบนี้ก็คือ คนมักจะประมาท มองว่าเป็นทางพิเศษจึงมักจะใช้ความเร็วมากกว่าปกติ…