nursing home

nursing home Vs บ้านพักคนชรา เหมือนกันหรือไม่ ?

ปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น โดยจากสถิตินั้นผู้สูงอายุต่อบ้านหนึ่งหลังอย่างน้อยจะต้องมีผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งนั้นทำให้หลาย ๆ คนนั้นเกิดความสับสนระหว่าง nursing home และ บ้านพักคนชราว่าเป็นสถานที่เดียวกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะขอแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ nursing home  และ บ้านพักคนชรากันนะครับ   บ้านพักคนชรา   ก่อนอื่นเริ่มกันที่บ้านพักคนชราก่อนนะครับ โดยลักษณะของบ้านพักคนชรานั้นจะเป้นสถานที่อุปถัมภ์ผู้ที่แก่ชราลง และ มีการทอดทิ้ง หรือ เข้ามาในลักษณะการเต็มใจเข้ามาเอง ซึ่งชื่อบ้านพักคนชรานั้นมีหลาย ๆ ท่านอาจจะกลัว และ คิดว่าความเป็นอยู่ไม่ดี แต่แท้จริงแล้วบ้านพักคนชรานั้นมีลักษณะการกิน การอยู่ที่สุขสบาย อยู่ในระดับดีด้วยนะครับ โดยผู้ที่เข้าพักบ้านคนชรานั้นจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ ยังไม่ต้องการดูแลจากหมอ และ พยาบาลอย่างใกล้ชิดนะครับ  nursing home      แต่ในส่วนของ nursing home  นั้นจะแตกต่างกันออกไปโดยชื่อไทยของ nursing home   นั้นคือ “สถาณบริบาล” โดยหน้าที่หลัก ๆ นั้นคือการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการป่วย แต่ไม่มาก และ ต้องการการดูแลแบบพิเศษซึ่งเราไม่สามารถดูแลเองได้ที่บ้าน จึงเลือกใช้ nursing home ในการดูแล โดยจะมีการตัดเตรียมทุกอย่างให้ตั้งแต่การทานอาหาร ทานยา การทำกายภาพบำบัด และอื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องการดูแลนั้นเอง   ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง บ้านพักคนชรา และ nursing home  นั้นต่างมีจุดมุ่งหมายในการให้บริการที่แตกต่างกัน…